Wtorek, 23 września 2014, data aktualizacji serwisu: 25.10.2012
Zapal znicz   

  Akcja medialno-edukacyjna

  „Zapal znicz pamięci”

   

      

  W niedzielę 21 października 2012 r. akcję „Zapal znicz pamięci” organizuje po raz czwarty Merkury Polskie Radio Poznań i Biura Edukacji Publicznej Oddziałów IPN w Gdańsku, Bydgoszczy, Łodzi Katowicach i Poznaniu przy współpracy regionalnych  rozgłośni radiowych. Celem akcji jest przypomnienie o zagładzie polskich elit oraz o warunkach okupacyjnych panujących na ziemiach wcielonych do III Rzeszy.

  • Zaraz po wkroczeniu do Polski we wrześniu 1939 r. Niemcy rozpoczęli likwidację polskich elit na ziemiach wcielonych do III Rzeszy. W ramach „akcji Tannenberg” zamordowano najbardziej aktywnych przedstawicieli polskiego społeczeństwa: inteligencji, duchowieństwa, ziemiaństwa, urzędników państwowych, oficerów, powstańców śląskich i wielkopolskich, działaczy społecznych i politycznych.W niedzielę 21 października 2012 r. akcję „Zapal znicz pamięci” organizuje po raz czwarty Merkury Polskie Radio Poznań i Biura Edukacji Publicznej Oddziałów IPN w Gdańsku, Bydgoszczy, Łodzi Katowicach i Poznaniu przy współpracy regionalnych  rozgłośni radiowych. Celem akcji jest przypomnienie o zagładzie polskich elit oraz o warunkach okupacyjnych panujących na ziemiach wcielonych do III Rzeszy.
  • Znajdź w swojej miejscowości miejsce egzekucji i zapal znicz, aby przywołać pamięć ludzi zamordowanych przez Niemców podczas okupacji ziem polskich. Skorzystaj z wykazu miejsc kaźni zamieszczonego na naszej stronie.
  • Przesłane zdjęcia z przebiegu akcji (zapalania zniczy), nadesłane przez uczestników umieścimy na stronie internetowej. Zdjęcia prosimy przesyłać na adres e-mail znicz@radiomerkury.pl
  • Na ziemiach wcielonych do III Rzeszy do końca 1939 r. zamordowano ponad 40 000 osób.

  30.000 w Okręgu Gdańsk Prusy Zachodnie
  10.000 w Kraju Warty
  1.500  na Śląsku
  1.000 w rejencji ciechanowskiej

  „Codziennie dokonuje się już 200 egzekucji. Sądy wojenne pracują zbyt powoli. Ludzi należy rozstrzeliwać lub wieszać natychmiast, bez dochodzeń.”

  Reinhard Heydrich (szef Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy), 8 IX 1939 r.

   

   
   

   

  Fotografie egzekucji z 1939 r.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Adres do korespondencji
Instytut Pamięci Narodowej, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa
©2004-2014 Instytut Pamięci Narodowej. Wszelkie prawa zastrzeżone.